Ενημερωτικά άρθρα από τη Δρ. Βιολέττα Αννίνου

Η Αξία της Γνώσης για την Υγεία μας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει: «Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας». Το Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Υγείας αντανακλά τον παραπάνω ορισμό καθώς υπογραμμίζει τη σημαντικότητα και την αλληλεπίδραση των βιολογικών, των ψυχολογικών και των κοινωνικών παραγόντων στην υγεία. Αντιλαμβάνεται την υγεία και την ασθένεια ως τις δύο αλληλοσυμπληρούμενες όψεις ενός συνεχούς ενιαίου συστήματος. Η κατάσταση της υγείας του ατόμου εξαρτάται από το φυσικό και ψυχοκοινωνικό περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του διαρκώς μεταβάλλεται.

Με την ίδια θεώρηση, πολλές εναλλακτικές παρεμβάσεις έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια με σκοπό τη βοήθεια των ανθρώπων σε ολιστικό επίπεδο και με την εστίαση στην αντιμετώπιση της αιτίας και όχι απλώς του συμπτώματος. Επιπλέον στόχος τους είναι η επίτευξη μιας κατάστασης ευεξίας και όχι μόνο η βοήθεια των ατόμων στο να μη νοσούν.

Σε αυτά τα πλαίσια ξεκίνησε η βιοανάδραση, η οποία αποτελεί:

  • Τη λιγότερο τοξική και επεμβατική παρέμβαση
  • Την πιο ολιστική και εναλλακτική θεραπευτική επιλογή
  • Τρόπος για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών και επιλογών σχετικά με τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τη φροντίδα των ασθενών
  • Ψυχο –εκπαιδευτική θεραπεία, με περισσότερη ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ασθενών στη θεραπεία τους
  • Στρατηγική για τη μείωση των μακροπρόθεσμων δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη
  • Τρόπος για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής έγκαιρα, με ψυχολογικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

 

Παρακάτω αναφέρονται τα Πανεπιστήμια που στα προγράμματα σπουδών τους περιλαμβάνουν τη βιοανάδραση. Στόχος είναι η πληρέστερη κατανόηση των δυνατοτήτων της βιοανάδρασης μέσα από τα διαδικτυακά sites των ίδιων των Πανεπιστημίων:

 

• Columbia University (https://search.sites.columbia.edu/pages/biofeedback)

• Duke University (https://www.dukehealth.org/locations/duke-biofeedback-clinic )

• Georgetown Medical School (https://som.georgetown.edu/medicaleducation/mindbody/ )

• Harvard Medical School (https://www.health.harvard.edu/medical-tests-and-procedures/biofeedback-a-to-z , https://hms.harvard.edu/search-results?as_q=biofeedback )

• Imune University (http://www.imune.net/ )

• John Hopkin’s University (https://www.jhu.edu/search/?c=site_search&q=biofeedback#gsc.tab=0&gsc.q=biofeedback&gsc.page=1)

• Loyola University- Department of Anesthisiology and Perioperative Medicine (https://ssom.luc.edu/anesthesiology/divisionsspecialties/paintreatmentcenter/ )

• National Center for Complementary and Integrative Health (https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=nccih&query=biofeedback&searchsubmitbutton= )

• Princeton University (https://www.princeton.edu/search?search=biofeedback)

• Quantum University (https://quantumuniversity.com/ )

• Saybrook University (https://www.saybrook.edu/academics/certificate-programs/biofeedback-training/ )

• Saybrook University is now collaborating with the Institute for Spirituality and Health in Houston (https://www.saybrook.edu/houston/ )

• Stanford Medicine-Stanford University (http://med.stanford.edu/search-results/sm.html?siteBrand=Stanford%2520Medicine&q=Biofeedback, https://med.stanford.edu/ )

• The University of Akron (https://www.uakron.edu/…/important-resources/biofeedback.dot)

• U.C.L.A. (University of Los Angeles, California) School of Dentistry (https://www.dentistry.ucla.edu/learning/hypnosis-behavioral-therapy-biofeedback )

• University of California, San FranciscoOsher Center for Integrative Medicine (http://www.osher.ucsf.edu/patient-care/treatments-services/biofeedback-increase-self-awareness-enhance-relaxation/ )

• University of Maryland –Medical Center (https://www.umms.org/ummc/health-services/pain-management/treatments/psychology?si=ummc )

• University of Mississippi Medical Center (https://www.umc.edu/Healthcare/Anesthesiology/Pain-Management%201/Biofeedback-Counseling.html )

• University of Pennsylvania (https://www.upenn.edu/search?as_q=biofeedback )

• University of Rochester Medical Center (http://www.urmc.rochester.edu/Encyclopedia/Content.aspx?ContentTypeID=85&ContentID=P00174 )

• University of Washington (https://www.washington.edu/counseli…/…/biofeedback-training/ )

• University of Wisconsin Platteville (https://campus.uwplatt.edu/co…/light-therapy-and-biofeedback)

• Upstate Medical University (http://www.upstate.edu/…/healthcare/programs/biofeedback.php)

• Upstate University Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, New York (http://www.upstate.edu/pmr/healthcare/programs/biofeedback.php)

• Vanderbilt University (https://www.vanderbilt.edu/ucc/services/biofeedback/ )

• Widener University (http://www.widener.edu/…/ce…/biofeedback_clinic/default.aspx)

• Widener University in Pennsylvania (https://www.widener.edu/about/campus-community-resources/clinics-centers/biofeedback-clinic-certification-center )

• Yale School of Medicine (https://medicine.yale.edu/news-article/6300/

• Συγκεντρωτικά άλλα Πανεπιστήμια της Αμερικής: (https://www.bcia.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3428)

 

Επιστροφή σε όλα τα άρθρα