Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο πίσω από την Κβαντική ΒιοΑνάδραση;

Η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα της συσκευής Κβαντικής Βιοανάδρασης βασίζεται σε δεκαετίες ερευνών στο πεδίο της βιο-ενεργητικής και βιο-αντίδρασης. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι το σώμα μας είναι ηλεκτρικό. Επομένως η ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να μετρηθεί μέσω αντιδράσεων στην ένταση, τάση, χωρητικότητα, εμπέδηση, επαγωγιμότητα και μετράει δεκαέξι ηλεκτρικές παραμέτρους του σώματος. Αυτό κάνει την συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης να ξεχωρίζει.

Οι συντονισμένες τριπλές διανυσματικές συχνότητες (μια μαθηματική σχέση μεταξύ τάσης, έντασης και αντίστασης) των ουσιών συγκρίνονται με τις αντίστοιχες τιμές του πελάτη. Εν συντομία, Η Κβαντική Επιστήμη μαζί με την Παραδοσιακή Βιοανάδραση ή την Κλασσική Βιοανάδραση ενώνονται για να δημιουργήσουν την Κβαντική Βιοανάδραση.

Τι είναι η Κβαντική Βιοανάδραση;

Η Κβαντική Βιοανάδραση είναι μια τεχνική στην οποία οι άνθρωπο εκπαιδεύονται ώστε να βελτιώσουν την υγεία τους χρησιμοποιώντας σήματα από το σώμα τους. Αποτελεί μια αναδυόμενη τεχνολογία η οποία αλληλεπιδρά με το σώμα σε βιολογικές ταχύτητες - την ταχύτητα των υπολογιστών - δίνοντας αποτελέσματα μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Η Κβαντική Βιοανάδραση διευκολύνεται από το σύστημα EDUCTOR, το οποίο είναι το πιο αποτελεσματικό διαθέσιμο σύστημα Βιοανάδρασης και πρωτοπόρο στη μη-επεμβατική, χωρίς φάρμακα χαλάρωση για το στρες και την αντιμετώπιση του πόνου. Η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετράει φυσικές και συναισθηματικές συχνότητες και καταγράφει την ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση. Μπορεί να εκτιμήσει και να αναλύσει την κατάσταση της υγείας, να μειώσει το στρες όπως και να αναζωογονήσει και να εναρμονίσει το σώμα.

Τι κάνει η Κβαντική Βιοανάδραση;

Είναι ένα επαναστατικό σύστημα μέτρησης, το οποίο είναι ικανό να υπολογίζει πάνω από 65.000.000 bits βιο-ενεργειακής πληροφορίας του πελάτη, για να τον βοηθήσει να εντοπίσει στεσογόνους παράγοντες στο σώμα του σε 3,5 λεπτά και μπορεί να βρει την αιτία που προκαλεί άγχος στον ασθενή. Γι'αυτό και αναφέρεται και ως σύστημα “Quick – See”, γιατί μπορεί να δει πολύ γρήγορα τι επηρρεάζει το σώμα του πελάτη και το περιβάλλον του. Μετρά την βιο-ενεργητική ισορροπία και τις συνολικές αντιδράσεις από το άγχος, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή βιο-ενεργητική ανάλυση. Το επιπλέον άγχος είναι ένας από τους παράγοντες που προκαλούν ασθένειες και το Σύστημα εναρμονίζει και μειώνει τους στρεσογόνους παράγοντες που δημιουργούν ασθένειες.

Πώς δουλεύει η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης;

Η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης

Συντονίζει: Κατά την ανίχνευση, συντονίζεται με χιλιάδες ενεργειακές υπογραφές με ρυθμό 1000 Hz/sec και καταγράφουν τον βαθμό στον οποίο αντιδρά το σώμα. Αυτός ο τύπος ταχείας ανίχνευσης λέγεται διαδικασία Xrroid.

Καταγράφει: Μετράει την τάση και τις τρέχουσες δυνατότητες καθώς και την αντίσταση του δέρματος όπου και εφαρμόζεται μικρής έντασης ηλεκτρικό ρεύμα (στο δέρμα), η οποία ένταση δεν είναι αισθητή από το άτομο και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι αλλαγές στην τάση, ένταση και αντίσταση μας δίνουν το προφίλ αντιδραστικότητας που καθορίζει το Xrroid.

Συγκρίνει: Η συσκευή συγκρίνει τις τρι-διανυσματικές συντονισμένες συχνότητες – μια μαθηματική διαδικασία συσχετίζοντας τάση, ένταση και αντίσταση – του σώματος με πάνω  από 13.000 ενεργειακές υπογραφές στοιχείων που είναι αποθηκευμένα στην βάση των δεδομένων της ίδιας της συσκευής.

Προβάλλει: Η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης προβάλει στο άτομο ένα αυτό- εστιαζόμενο Xrroid GSR (Galvanic Skin Resistance) σήμα. Επιτρέπεται η παρατήρηση των ηλεκτρικών δυνατοτήτων, η χαλάρωση και ο έλεγχος του πόνου.

Πώς αναπτύχθηκε η συσκευή INDIGO Κβαντικής Βιοανάδρασης στη NASA;

Το Quantum Biofeedback είναι ένα υπερεξελιγμένο επιστημονικό εργαλείο που στηρίζεται στις ανακαλύψεις γνωστών ερευνητών, όπως ο Volta, ο Ampere, o Ohm, ο Einstein, ο Becker, ο Priori, ο Beardall και άλλοι.

Βασισμένοι στις ανακαλύψεις των μεγάλων αυτών πρωτοπόρων της επιστήμης, ο Δρ. William Nelson και μια ομάδα επιστημόνων της NASA εφάρμοσαν από τη δεκαετία του '80 στο διάστημα την Κβαντική Βιο-Ανάδραση ώστε να μπορούν οι αστροναύτες να ελέγχουν οι ίδιοι το σώμα τους, αφού εκεί ψηλά δεν υπάρχουν νοσοκομεία ή φαρμακεία. Το αρχικό αυτό πρόγραμμα ονομάστηκε SCENAR (Self-Controlled Energetic Neuro-Adaptive Regulation- Αυτοελεγχόμενη Νευρο-προσαρμοστική Ρύθμιση). Λειτουργεί μέσω της διέγερσης του εγκεφάλου με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό σήμα που οδηγεί το νευρικό σύστημα στην παραγωγή νευροπεπτιδίων, τα οποία είναι τα μόρια-κλειδιά για την αυτορύθμιση του σώματος.

Τα νευροπεπτίδια μπορούν να θεωρηθούν ως το εσωτερικό βιολογικό μας φαρμακείο και έτσι γεννήθηκε η Κβαντική Βιοανάδραση.

Όταν ο Albert Einstein έθεσε τη σχέση της ύλης με την ενέργεια στην περίφημη εξίσωσή του E=mc2, άνοιξε τις προοπτικές για να δούμε το ανθρώπινο σώμα σε μια νέα διάσταση - ως ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή βιολογία και τη φυσική του ανθρώπινου σώματος (βιο-φυσική).

Βασισμένο στις αρχές της κβαντικής ενέργειας, εναρμονίζει το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο μέσω νέας πληροφορίας, την οποία ψάχνει το σώμα για να ισορροπήσει.

Μέσω της συσκευής, το σώμα είναι ικανό να ανταλλάξει πληροφορία με τη συσκευή. Στέλνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα στη συσκευή συντονισμού που τα απορροφά, εναρμονίζει τις ταλαντώσεις του σώματος και τις επιστρέφει στο σώμα.

Για πρώτη φορά, ο ανθρώπινος οργανισμός με τις χιλιάδες διαφορετικές ταλαντώσεις, είναι ικανός να εναρμονίσει τις συχνότητες συγκεκριμένων κυττάρων. Η εναρμόνηση γίνεται μέσω της βιοφυσικής και η αποστολή και λήψη των ταλαντώσεων γίνεται από το μηχάνημα. Υπάρχουν οι βέλτιστες τιμές για τέλεια φυσική κατάσταση, τις οποίες το μηχάνημα μπορεί να ρυθμίσει και να εξισορροπήσει. Η τέλεια διόρθωση των ταλαντώσεων επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης.

Οι επιστημονικές θεωρίες στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της συσκευής περιέχονται στις 1250 σελίδες του PROMORPHEUS, το 1982. Υπάρχουν πάνω από 300 επιστημονικά άρθρα πάνω σε αυτό το θέμα και διδάσκεται από το το 1995 στις ιατρικές σχολές παγκοσμίως. Πολλοί θεραπευτές από όλες τις ειδικότητες (Ολιστικοί θεραπευτές, γιατροί, ογκολόγοι, οδοντιατροι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κτηνίατροι, διατροφολόγοι κλπ) χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο την τεχνολογία Κβαντικής Βιοανάδρασης.

Τι ανιχνεύει η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης;

Η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα αντιικό (antivirus) πρόγραμμα υπολογιστή που ψάχνει για τα πάντα. Εντοπίζοντας τις βολταμετρικές παρεκκλίσεις των υπογραφών αντιδραστικότητας από επίπεδα βιταμινών, αμινοξέα, pH, κυτταρική και μεταβολική ηλικία, συστατικά τροφών, μεταλλικά στοιχεία, λιπαρά οξέα, ένζυμα, τοξίνες, ιούς, αδυναμίες, ορμονικές ανισορροπίες, μύκητες, σκώληκες, βακτήρια, ασθένειες, ισορροπία εσωτερικών οργάνων, συναισθήματα, νευροδιαβιβαστές, ψυχολογικούς παράγοντες, οξυγόνωση, ενυδάτωση κλπ. Η λίστα είναι ατελείωτη.Κατανοώντας τις γενικές πληροφορίες που μπορεί να συσχετιστούν με τις καταμετρημένες βολταμετρικές υπογραφές, μας παρουσιάζεται η ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα τα δικά μας μοναδικά προφίλ αντιδραστικότητας και να κάνουμε τις δέουσες ενέργειες για την καλύτερη δυνατή υγεία σε όλα τα επίπεδα – ψυχικά, νοητικά, σωματικά.

Πώς μπορεί η συσκευή EDUCTOR να βοηθήσει;

Η συσκευή EDUCTOR διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα, το NLP (Neuro Lingual Programming), για να εναρμονίζει και να ισορροπεί την ένωση του μυαλού και του σώματος. Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή τεχνική για αλλεργίες, ημικρανίες, γαστροεντερικά προβλήματα, ανικανότητα, κατάθλιψη, άγχος, αϋπνία, τραύματα, φοβίες, εθισμούς, κρίσεις πανικού, διατροφικές διαταραχές, άγχος, συγκέντρωση, μαθησιακές διαταραχές, απώλεια βάρους, διαχείριση άγχους, πόνου, αυτοεκτίμησης, επιδόσεις, άγχος και πολλά ακόμα. Χρησιμοποιείται επίσης για να τονωθεί η ανοσολογική λειτουργία, καταστρέφει τους παθογόνους παράγοντες, απολυμαίνονται ελεύθερες ρίζες, αντιστροφή της νόσου, την καταπολέμηση της γήρανσης και της αναζωογόνησης. Προσφέρει πολλούς τρόπους να επιμηκύνει τη ζωή σας και να ενισχύσει την ποιότητα. Επίσης, είναι χρήσιμο σε άλλες περιπτώσεις όπως η εμμηνόπαυση, ο διαβήτης, οσφυαλγία, χρόνια κόπωση, ο μεταβολισμός, διαλύει το λιπώδη ιστό, οξυγονώσεως, τραυματισμοί, πεπτικά προβλήματα, υψηλή αρτηριακή πίεση και δερματικές διαταραχές. Χρησιμοποιείται επίσης για να ισορροπεί ενεργητικά διάφορα συστήματα του σώματος όπως το νευρικό σύστημα, ενδοκρινικό/ορμονικό σύστημα, το πεπτικό, μυοσκελετικό σύστημα, κλπ.

Yπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, έπειτα από τη μέτρηση των συχνοτήτων του σώματος μπορεί να επιστρέψει τις δικές του συχνότητες για να εξουδετερώσει τα βλαβερά κύματα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αυξάνει συχνότητα, σε άλλες να αντιστρέφει ή να ενισχύει και να αλληλεπιδρά με τις συντονισμένες συχνότητες του σώματος.

Η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης δε δείχνει μόνο τις αρνητικές παραμέτρους του σώματος, αλλά και τις θετικές. Ωστόσο, προσπαθεί να καλυτερεύσει και να αναζωογονήσει την υγεία, ώστε να μειώσει τις αρνητικές πλευρές.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Κβαντική Βιοανάδραση;
 • Γιατροί, Ψυχολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Διαιτολόγοι/Διατροφολόγοι και άλλοι θεραπευτές από ένα μεγάλο εύρος συμπληρωματικών ειδικοτήτων χρησιμοποιούν την Κβαντική Βιοανάδραση σαν μία επιπλέον τεχνική για να βοηθήσουν τους πελάτες τους στη διαχείριση του στρες και του πόνου και να τους διδάξουν πως να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους, κάνοντας θετικές αλλαγές στις σωματικές καταστάσεις και στη συνολική υγεία τους, καθώς η συσκευή της Κβαντικής Βιοανάδρασης δίνει την δυνατότητα ανίχνευσης της αιτίας πίσω από τα συμπτώματα τους.
 • Γυμναστές/ Personal Trainers, επαγγελματίες αθλητές και προπονητές, αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων,  χρησιμοποιούν την Κβαντική Βιοανάδραση για να ενισχύσουν την απόδοση των αθλητών. Η μείωση του στρες και η διαχείριση του πόνου μπορεί πραγματικά να προσφέρει στους αθλητές ένα πλεονέκτημα στο άθλημά τους. Οι επαγγελματίες της Κβαντικής Βιοανάδρασης λαμβάνουν σήμερα αναγνώριση παγκοσμίως για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων δουλεύοντας με Ολυμπιακούς αθλητές και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες σε πρωτοπόρα στον αθλητισμό έθνη.
 • Άτομα για προσωπική χρήση των ίδιων και των οικογενειών τους χρησιμοποιούν την Κβαντική Βιοανάδραση για την παρακολούθηση και διαχείριση όλων των ειδών του στρες εντός οικογένειας, έπειτα από την κατάλληλη εκπαίδευση για χρήση της συσκευής Κβαντικής Βιοανάδρασης. Επίσης πολλά άτομα όταν ολοκληρώνουν την Πιστοποίηση Ειδικού στην Κβαντική Βιοανάδραση (στο Quantum Academies,  Beverly Hills, California, USA) μπορούν να αρχίσουν ιδιωτική πρακτική.
Πώς λειτουργεί η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης;

Η συσκευή είναι ένα υπολογιστικό σύστημα, το οποίο συνδέεται με τον πελάτη στο μέτωπο, καρπό και αστράγαλο με στραπς που περιέχουν αισθητήρες που στέλνουν ηλεκτρομαγνητικού επιπέδου σήματα σε κυτταρικό επίπεδο στο σώμα. Είναι άνετο και πολύ ασφαλές. Ο πελάτης δε θα αισθανθεί τίποτα, γιατί ρυθμίζονται σε βιολογικά επίπεδα χωρίς παρενέργειες. Είναι ξεκούραστο, μειώνει το στρες και εξισορροπεί το σώμα. Μάλιστα, πολλοί αισθάνονται καλύτερα και από την πρώτη τους επίσκεψη.

Πώς η Κβαντική Βιονάδραση μπορεί να με βοηθήσει στο αδυνάτισμα και στη σωστή διαχείριση του βάρους μου;

Η παχυσαρκία όπως και οι διατροφικές διαταραχές (υπερφαγία, βουλιμία, ανορεξία) είναι γνωστό πως μπορεί να προέρχονται από:

Έντονο στρες καθημερινότητας (εργασιακό, οικογενειακό, σχεσιακό κ.α.), τραύματα (διαταραγμένες οικογενειακές ή διαπροσωπικές σχέσεις, αποχωρισμοί, διαζύγια, θάνατοι κ.α.) και αρνητικά αισθήματα (χαμηλός αυτοσεβασμός, αίσθημα ανεπάρκειας, θυμός, μοναξιά, φόβος της γελοιοποίησης κ.α.). Τα παραπάνω όταν βιώνονται από τους πάσχοντες ως άλυτα προβλήματα προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν είτε με την ριζική άρνηση της τροφής που οδηγεί στη νευρική ανορεξία είτε με την υπερβολική κατανάλωση τροφής που οδηγεί στην παχυσαρκία.

Το ίδιο το στρες μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση του λίπους στο σώμα με διάφορους τρόπους. Όταν το λίπος πρωτο-παρουσιάζεται προκαλεί στο σύστημά μας μία χημική αντίδραση, συγκεκριμένα υπερχείλιση της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης. Η κορτιζόλη προκαλεί την μεγέθυνση μεμονωμένων λιποκυττάρων και την συσσώρευση κοιλιακού λίπους. Η κορτιζόλη μπορεί επίσης να προκαλέσει την επιβράδυνση του μεταβολισμού, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αύξηση βάρους από αυτή που θα είχε ο οργανισμός κανονικά αν δεν βρισκόταν σε κατάσταση στρες.

Η Κβαντική Βιοανάδραση εστιάζοντας στους παραπάνω παράγοντες, με επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, μπορεί να καταφέρει τη σωστή διαχείριση του άγχους και την ανάρρωση από παρατεταμένο στρες. Τα αρνητικά αισθήματα που αναφέρθηκαν γίνονται μνήμες ή προέρχονται από μνήμες οι οποίες χρειάζεται να απελευθερωθούν. Οι μνήμες αυτές αποτελούν μνήμες του ίδιου του σώματος, οπότε πρέπει το σώμα να μπει σε κατάσταση χαλάρωσης για να τις απελευθερώσει. Οι τεχνικές της Κβαντικής Βιοανάδρασης κάνουν εφικτή τη χαλάρωση, απελευθερώνοντας την ένταση, τις τραυματικές μνήμες που έχουν εγγραφεί, καθώς και τις κυτταρικές μνήμες από τραύματα που έχουν δημιουργηθεί ήδη από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συχνοτήτων με προγράμματα όπως το “NLP-neuro Linguistic Programming of the unconscious mind”.

Η Κβαντική Βιοανάδραση επίσης διεγείρει την μνήμη, υπενθυμίζοντας στο σώμα ότι τα πεπτικά όργανα θα κάνουν αυτά που είναι σχεδιασμένα να κάνουν εύκολα και φυσικά. Η κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης στην διάρκεια μιας συνεδρίας αντηχεί στο σώμα συχνότητες για περισσότερο υγιεινές επιλογές όταν ψάχνει τροφή.

Συνδυαστικά με την συνεδρία της Κβαντικής Βιοανάδρασης η μέθοδος της Δρ. Βιολέττας Αννίνου, ενσωματώνει 8 Βήματα Διατροφής τα οποία απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να μειώσουν το βάρος τους, το λίπος τους ή να βελτιώσουν τη διατροφή τους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης σε παιδιά;

Ναι, επειδή τα παιδιά κάποιες φορές αδυνατούν να εκφράσουν προφορικά από τι υποφέρουν. Η Κβαντική Βιοανάδραση είναι η ιδανική λύση, για να διαπιστωθεί το πρόβλημα. Η συσκευή επίσης έχει άριστα προγράμματα για προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα, όπως και βελτιωτικά προγράμματα εκμάθησης (SuperLearning Programs).

Γιατί να αγοράσει κανείς μια συσκευή EDUCTOR για το ιατρείο/ γραφείο του;

Με την ικανότητά του να παρέχει άμεση πληροφόρηση μέσω μιας άνετης και ξεκούραστης μη επεμβατικής διαδικασίας, οι επαγγελματίες της υγείας είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το στρες των πελατών τους με μια υπερσύγχρονη μέθοδο. Η Κβαντική Βιοανάδραση υπόσχεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της υγείας μέσω της χαλάρωσης του στρες, του πόνου και την επανεκπαίδευση του εγκεφάλου και των μυών.

Περιληπτικά τι περιλαμβάνει η Κβαντική ΒιοΑνάδραση;

Η ίδια η ζωή αποτελείται από ενεργειακή ροή καθώς όλα είναι βασισμένα στην ηλεκτρική ενέργεια. Το σώμα αποσυντονίζεται γιατί ζούμε σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό ζωής. τα μικροκύματα, η κινητή ακτινοβολία, η τηλεόραση, οι οθόνες του υπολογιστή κλπ δημιουργούν ένα ηλεκτρικό νέφος που περιπλέκει το εσωτερικό ηλεκτρικό σύστημα. Οπότε η Κβαντική Βιοανάδραση επανισορροπεί το ενεργειακό σας πεδίο μέσω βιοφυσικής αντί της βιοχημείας, η οποία είναι η παραδοσιακή μέθοδος.

Πώς νιώθει κανείς κατά τη διαδικασία;

Οι περισσότεροι δε νιώθουν τίποτα, πολλοί όμως θα βιώσουν μια αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης και ευεξίας και μερικοί θα νιώσουν πιο ενεργητικοί μετά το πέρας της διαδικασίας.

Τι κάνει το EDUCTOR τόσο σημαντικό;

Συνεχίζοντας την έρευνα στο πεδίο, την μετέφερε σε νέα επίπεδα. Καταρχάς η συσκευή λειτουργεί ανεξάρτητα από το θεραπευτή, ο οποίος αναλαμβάνει να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η συσκευή επιπλέον χρησιμοποιεί επιπλέον σημεία επαφής, που ενισχύουν σημαντικά το εύρος των μεταβλητών που μπορούν να μετρηθούν, εναρμονίσουν και ισορροπήσουν.

Η βάση δεδομένων του συνεχώς αυξάνεται καθώς περισσότερες παθήσεις μετρώνται και προστίθενται. Επιπλέον ελέγχει για ενεργειακές διαταραχές - για παράδειγμα στη σπονδυλική σου στήλη - τα σημεία βελονισμού κλπ. Επιπλέον μετράει το βαθμό στον οποίο τα συναισθήματά σας συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα. Μπορεί να προτείνει άλλες θεραπείες πιο κατάλληλες, όπως βότανα, διατροφή, ομοιοπαθητική, συμβουλευτική κλπ.

Εν συντομία, το EDUCTOR είναι αδιαμφησβήτητα η πιο εξελιγμένη συσκευή του είδους του. Για όσους θέλουν πιο τεχνικές λεπτομέρειες, η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα του EDUCTOR System βασίζεται σε δεκαετίες ερευνών στο πεδίο της βιο-συντονιστικής και βιο-αντίδρασης. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι το σώμα μας είναι ηλεκτρικό. Επομένως η ηλεκτρική δραστηριότητα μπορεί να μετρηθεί μέσω αντιδράσεων στην ένταση, τάση, χωρητικότητα, εμπέδηση, επαγωγιμότητα και μετράει δεκαέξι ηλεκτικές παραμέτρους του σώματος. Αυτό κάνει το EDUCTORνα ξεχωρίζει.

Οι συντονισμένες τριπλές διανυσματικές συχνότητες(μια μαθηματική σχέση μεταξύ τάσης, έντασης και αντίστασης) των ουσιών συγκρίνονται με τις αντίστοιχες τιμές του πελάτη. Εν συντομία, Η Κβαντική Επιστήμη μαζί με την Παραδοσιακή Βιο-Ανάδραση ή την Κλασσική Βιο-Ανάδραση ενώνονται για να δημιουργήσουν την Κβαντική Βιο-Ανάδραση.

Έχει χρησιμοποιηθεί η Κβαντική Βιοανάδραση σε κατοικίδια;

Ναι, οι κτηνίατροι το έχουν χρησιμοποιήσει με μεγάλη επιτυχία. Καθώς τα ζώα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορεί να υποφέρουν από φυσικά και ψυχολογικά προβλήματα. Χρησιμοποιώντας το μηχάνημα της Κβαντικής Βιοανάδρασης, οι ιδιοκτήτες τους παρατηρούν μεγάλη βελτίωση στη συμπεριφορά των κατοικιδίων τους και στην ενεργητικότητά τους.

Πώς η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες αθλητές;

Η Κβαντική Βιοανάδραση έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε Ολυμπιακούς αθλητές για πάνω από 30 χρόνια. Η ικανότητα βελτίωσης της συγκέντρωσης, του ελέγχου του νου, του σώματος και η συνολική αποδοτικότητα των αθλητών είναι καλά τεκμηριωμένη. Η Κβαντική Βιοανάδραση έκανε το Ολυμπιακό της ντεμπούτο το 2008 στο Ομοσπονδιακό Αθλητικό Νοσοκομείο στο Πεκίνο (Beijing Sports Medicine Hospital). Για τέσσερις μήνες πριν από τους Αγώνες του Πεκίνου, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1000 συνεδρίες με 50 γιατρούς και πάνω από 200 αθλητές των Εθνικών και Ολυμπιακών Ομάδων της Κίνας. Τριάντα δύο από τους 100 ολυμπιονίκες της Κίνας ήταν συμμετέχοντες στο πρόγραμμα της Κβαντικής Βιοανάδρασης.

Λεπτές παράμετροι όπως η διατροφή, τα ανόργανα άλατα, τα συναισθήματα, οι αλλεργίες, μπορούν να αναδείξουν τους νικητές μιας Ολυμπιακής κατηγορίας που συγκρίνονται με ίντσες και κλάσματα του δευτερολέπτου από τους συναγωνιστές τους. Για παράδειγμα, οι διατροφικές ανεπάρκειες μπορεί να μειώσουν την αντοχή, να επηρεάσουν τον ύπνο, να προκαλέσουν μυϊκές κράμπες και να μειώσουν την απόδοση και την αποκατάσταση με αμέτρητους τρόπους.

Τα πρώτα σημάδια δυσφορίας εκτίθενται από το βιολογικό πεδίο του σώματος και μόνο η δοκιμή ηλεκτροφυσιολογικής αντιδραστικότητας (EPR) είναι ικανή για αυτό το είδος λεπτών μετρήσεων. Η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης μετράει τις αντιδράσεις του ίδιου του αθλητή, χρησιμοποιώντας τις δικές του βασικές γραμμές ως έλεγχο, αντί να τα συγκρίνει με ένα "πρότυπο", αν και τα αποτελέσματα συσχετίζονται καλά με τις τυπικές διαγνωστικές εξετάσεις όταν τα περιστατικά είναι πιο προχωρημένα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ατομικές ανάγκες κάθε αθλητή μπορούν να εξακριβωθούν και να διορθωθούν προληπτικά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τρισδιάστατα γραφικά υψηλής τεχνολογίας που επιτρέπουν στον αθλητή να αλληλεπιδρά οπτικά με το πρόγραμμα, πράγμα που προκαλεί μια σύνδεση μυαλού-σώματος.

Αποκατάσταση/Ανάρρωση

Κατά τη διάρκεια των έντονων κύκλων προπονήσεων καθώς και όταν οι αθλητές πλησιάζουν περισσότερο στο μέγιστο του δυναμικού τους, συχνά παρουσιάζουν θέματα με τον ύπνο, την πέψη και την ενέργεια τους. Καθώς το σώμα στρεσάρεται, το αυτόνομο νευρικό σύστημα κολλάει σε μια «συμπαθητική-κυρίαρχη» κατάσταση, η οποία αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού, λοίμωξης και απόσπασης της προσοχής. Οι υπερβολικές απαιτήσεις στην προπόνηση απαιτούν ποιοτική ξεκούραση και χρόνο για ανάκαμψη. Όλοι οι αθλητές εντυπωσιάζουν με το βελτιωμένο χρόνο αποκατάστασης όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης τακτικά. Η γρήγορη ανάκαμψη μεταφράζεται σε καλύτερη αντοχή στην προπόνηση και στη βέλτιστη προετοιμασία για τον αγώνα.

Πρόληψη και θεραπεία τραυματισμών

Όταν οι αθλητές είναι υγιείς, ισορροπημένοι και έχουν καλές στρατηγικές διαχείρισης στρες, τότε η πιθανότητα για τραυματισμούς μειώνεται. Με την παρακολούθηση του αθλητή για τις πρώτες ενδείξεις κινδύνου, είναι ευκολότερο να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η υπερβολική προπόνηση, η ελλιπής αποκατάσταση, η αϋπνία, η διατροφική ανισορροπία ή άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες τραυματισμού. Όταν όμως συμβεί κάποιος τραυματισμός, τα προγράμματα Κβαντικής Βιοανάδρασης, σε συνδυασμό με τις συνήθεις ιατρικές παρεμβάσεις, καταφέρνουν να επιταχύνουν δραματικά την επούλωση και την αποκατάσταση.

Ψυχολογία

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ικανότητες του συστήματος Κβαντικής Βιοανάδρασης είναι η παροχή πληροφοριών για τις ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις. Με έναν εξειδικευμένο χειριστή, πολύ συγκεκριμένα συναισθηματικά στρες μπορούν να αποκαλυφθούν με ακρίβεια. Η συζήτηση σχετικά με το συναισθηματικό στρες με τους αθλητές συμβάλλει στην επικύρωση των συναισθημάτων τους και τους βοηθά να κατανοήσουν συνειδητά το αντίκτυπο που έχουν οι συναισθηματικοί παράγοντες στην απόδοση.

Ο αθλητισμός είναι ένα μόνο μέρος της ζωής των αθλητών. Η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις οικογενειακές ή/και διαπροσωπικές ανησυχίες, τους προπονητές τους, τα οικονομικά, την πίεση του ανταγωνισμού και άλλα γεγονότα που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή τους, έχουν βαθιές επιπτώσεις στη δυναμική τους. Η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να βελτιώσει εξαιρετικά την ψυχολογία του αθλητισμού και να δώσει το πλεονέκτημα στους προπονητές των αθλητών να τους παρέχουν τη καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Ποιο είναι το επιστημονικό υπόβαθρο πίσω από το Σύστημα Αναζωογόνησης SAPPHIRE;

Η επιστήμη έχει αποδείξει πως κάθε λειτουργία του ανθρώπινου σώματος έχει ηλεκτρική βάση. Τα όργανα, οι αδένες, τα κύτταρα έχουν την δυνατότητα να επιδιορθώνονται μόνα τους- όλα αυτά είναι ηλεκτρικά συμβάντα. Καθώς μεγαλώνουμε, η δυνατότητα αυτή φθίνει όπως επίσης και οι ηλεκτρικές ώσεις οι οποίες στέλνουν μηνύματα από τον εγκέφαλο στους μυς, μέσω του νωτιαίου μυελού με αποτέλεσμα τα μηνύματα να μην στέλνονται σωστά. Τα μικρο – ρεύματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλές μορφές ηλεκτροθεραπείας, μπορούν να αυξήσουν τον κυκλοφοριακό ρυθμό, αυξάνοντας έτσι τη ροή οξυγόνου και κατ επέκταση ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου. Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του μικρο- ρεύματος είναι η ενίσχυση της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), ενός μορίου ενεργειακού φορέα που μεταφέρει ενέργεια από τους χημικούς δεσμούς σε εντεργκονικές (ενεργειακά απορροφούμενες) αντιδράσεις εντός του κυττάρου για την κατασκευή πρωτεϊνών, την αναστολή των μυών και των βρογχικών βιολογικών λειτουργιών. Έρευνες του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, H.Π.Α, πάνω στις θεραπείες με μικρής τάσης ρεύματος (micro-current treatments), συμφώνησαν ότι παρέχουν τα εξής οφέλη:

 • Βελτίωση κυκλοφοριακού και οξυγόνωσης
 • Επανεκπαίδευση μυϊκού ιστού
 • Λείανση σκληρυμένου κολλαγόνου (ουλές – τραύματα)
 • Σμίλευση των μυών του προσώπου
 • Ενίσχυση της παραγωγής του φυσικού κολλαγόνου κατά 14 %
 • Ενίσχυση της παραγωγής της ελαστίνης κατά 48 %
 • Ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος κατά 38 %
 • Επιτάχυνση της λειτουργίας επισκευής των κυττάρων
 • Ενεργοποίηση της παραγωγής σημαντικών αμινοξέων και ATP
Τι αναφέρουν οι έρευνες για το Σύστημα Αναζωογόνησης SAPPHIRE;

Για να μετρηθούν  τα αποτελέσματα αναζωογόνησης του SAPPHIRE στον ιστό του δέρματος και του προσώπου, κλινικές δοκιμές χρησιμοποίησαν ειδικά κατασκευασμένη κάμερα (Enhanced Image Technologies TM camera) η οποία χρησιμοποιεί φασματική απεικόνιση και στοχευμένη ανάλυση τριπλών επιδερμίδων, φυσικό, πολωμένο και υπεριώδες, το οποίο επιτρέπει την ακριβή μέτρηση του τόνου του δέρματος, τις παραλλαγές των χρωμάτων, την ταυτοποίηση της κατάστασης του δέρματος και των μελλοντικών προβληματικών περιοχών, την ανάλυση του βάθους των πόρων και των ρυτίδων (δείχνει επίσης το σμήγμα και τη πορφυρίνη σε 3-D), τις βλάβες από τον ήλιο και πολλά άλλα. Στις δοκιμές συμμετείχαν 21 άτομα, κάθε άτομο ερχόταν μία φορά την εβδομάδα για το ίδιο πρόγραμμα SAPPHIRE REJUVENATION 55 λεπτών.

Κάθε εβδομάδα η ίδια φωτογραφική μηχανή ενισχυμένης ανάλυσης τραβούσε και κατέγραφε τα αποτελέσματα της συνεδρίας. Από τις φωτογραφίες παρατηρήθηκε ότι:

 • Το 71,4% των ατόμων εμφάνιζαν θετικές αλλαγές στους συνολικούς υπολογισμούς ηλικίας (energetic age reaction, tissue age reaction, metabolic age reaction), στον τόνο του δέρματος και στην ποιότητα του ιστού του προσώπου
 • Το 52,4% εμφάνισε θετικές αλλαγές στα σημάδια UV (που προκλήθηκαν από την ηλιακή ακτινοβολία / UV βλάβη) του προσώπου, με συνολική βελτίωση 46,1% στη μείωση των UV κηλίδων. Οι φωτογραφίες συστηματικά αποκάλυπταν εντυπωσιακές αλλαγές στην επισκευή των ιστών.
 • Σχεδόν μισοί από τους συμμετέχοντες που είχαν ακμή παρουσίασαν βελτίωση. H μεγαλύτερη βελτίωση στην ακμή ήταν κατά 51% σε μόλις τέσσερις συνεδρίες.
 • Το 43% των συμμετεχόντων παρουσίασε μείωση των ρυτίδων.

Σε άλλη κλινική δοκιμή με 75 συμμετέχοντες, ανέφεραν ότι το σύστημα αναζωογόνησης SAPPHIRE τους μείωσε το στρες. Το 100% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι μετά από μία μόνο συνεδρία, αισθάνθηκαν πολύ πιο χαλαροί και με λιγότερο άγχος. Μετά από συστηματική χρήση, τα άτομα ανέφεραν περισσότερες βελτιώσεις όπως η απώλεια βάρους, ο καλύτερος ύπνος, η μείωση των ρυτίδων και η φρεσκότερη εμφάνιση του δέρματος.

Το σύστημα ομορφιάς SAPPHIRE έχει δείξει επίσης ότι βοηθάει στην ρύθμιση της αϋπνίας. Σε μελέτη 100 ατόμων, 81% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι κοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Από αυτά το 65% κοιμήθηκε μετά τα πρώτα πέντε λεπτά και παρέμεινε σε ύπνο μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεδρία. Πολλοί επίσης ανέφεραν ότι κοιμούνται πιο εύκολα, χωρίς διακοπές μέσα στη νύχτα, μετά από τακτική χρήση του προγράμματος.

Τι είναι οι τόνοι Solfeggio;

Οι τόνοι Solfeggio λέγεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί στην αρχαιότητα από τους Γρηγοριανούς μοναχούς για να ενισχύσουν την πνευματική σύνδεση. Οι συχνότητες που συνθέτουν αυτούς τους τόνους λέγεται ότι έχουν απίστευτο θεραπευτικό δυναμικό για το ανθρώπινο σώμα, ειδικά το DNA. Είναι επίσης γνωστό ότι προκαλούν μεγάλη πνευματική αφύπνιση και μετασχηματισμό. Η μουσική που δημιουργήθηκε από την κλίμακα Ancient Solfeggio, διεγείρει τη δόνηση της διευρυμένης δημιουργικότητας, την ευκολότερη επίλυση προβλημάτων και την ολιστική υγεία. Oι ήχοι Solfeggio αποτελούν το  ιδανικό συμπλήρωμα του λογισμικού SAPPHIRE και χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία της χαλάρωσης και της επανασύνδεσης με την εσωτερική γαλήνη και την φυσική αρμονία.

Join Dr.Anninou on Facebook